Karateweb il karate in rete

 

Scegli la pagina

Gojushihosho
GOJU SHIHO SHO

Significato del nome:
GOJUSHI: 54 (cinquantaquattro)
HO: passi
SHO: piccolo
Cinquantaquattro passi.

Caratteristiche:
Tecniche specifiche: Ippon nukite, Jodan Uke Nagashi, Shihon Nukite, Tekubi Kaeshi, Seiryuto..

Gli Heian:
Heian Shodan (), Heian Nidan (), Heian Sandan (), Heian Yondan (), Heian Godan()

I Tekki
Tekki Shodan (), Tekki Nidan, Tekki Sandan

I Kata superiori
Bassai Dai (), Enpi, Kanku Dai, Hangetsu, Jion, Jitte, Gankaku, Kanku Sho, Bassai Sho, Nijushiho, Ji'In, Chinte, Wankan, Sochin, Meikyo, Gojushiho Dai, Gojushiho Sho, Unsu

Planet srl sistemi informaticiHoma page KaratewebVai all'inizio della paginaHome page Accademia Karate ShotokanVai alla pagina precedenteContatta il webmaster di Karateweb